ΓΕΝΙΚΑ:
Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν στο ακέραιο τους κανονισμούς που περιγράφονται παρακάτω. Είναι επίσης υποχρεωμένοι να υπακούσουν στις υποδείξεις των κριτών του αγώνα. Η μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ή τις υποδείξεις επισύρει πάντα την ποινή του αποκλεισμού. Οι κριτές του αγώνα όταν αντιληφθούν παραβάσεις των κανονισμών, τις καταγράφουν και ενημερώνουν τους παραβάτες. Κάθε άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από τη διοργάνωση έχει τη δυνατότητα να καταγράψει επίσης όποια παράβαση υποπέσει στην αντίληψή του και να την υποβάλει προς εξέταση στην Επιτροπή Αγώνα.
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Όλοι οι αγώνες θα διαταχθούν την Κυριακή 02 Ιουνίου 2024. Αφετηρία και τερματισμό έχουν την πλατεία της Σωτήρας.

Ο αγώνας των 17 χιλιομέτρων έχει ώρα εκκίνησης 08:30 ενώ η ώρα εκκίνησης του αγώνα των 5 χιλιομέτρων είναι 09:30.

Η ώρα εκκίνησης του παιδικού αγώνα για παιδιά έως 12 ετών είναι 08:45.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι αθλητές έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Για τη συμμετοχή στον αγώνα 17 χλμ. πρέπει να έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν έστω σε έναν αγώνα ορεινού τρεξίματος 10 χιλιομέτρων και να έχουν γνώση των απαιτήσεων που έχουν ανάλογοι αγώνες. Για τον αγώνα των 5 χλμ. δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους με την έγγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα τους.
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΩΝΑ:
Οι διαδρομές του αγώνα ακολουθούν κατά κύριο λόγω μονοπάτια σηματοδοτημένα. Επιπλέον πρόσκαιρη σηματοδότηση τοποθετείται τις παραμονές του αγώνα, ώστε η διαδρομή να είναι όσο το δυνατόν σαφέστερη.

Η χιλιομετρική απόσταση των αγώνων είναι: 17χλμ. με 1300μ. υψομετρική διαφορά, 5χλμ. με 280μ. υψομετρική διαφορά.
ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ:
Ο αγώνας 17 χλμ. κλείνει 5 (πέντε) ώρες μετά την εκκίνηση. Δεν υπάρχει όριο χρονικού αποκλεισμού στον αγώνα, πλην όμως η σκούπα του αγώνα έχει δικαίωμα εφόσον κρίνει ότι κάποιος αθλητής πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια, ο αθλητής δεν μπορεί να συνεχίσει ούτε με τη δική του ευθύνη τον αγώνα και παραδίδει το τσιπ χρονομέτρησης στους κριτές των σταθμών.

Στον αγώνα των 5χλμ. δεν υπάρχουν ενδιάμεσα χρονικά όρια αποκλεισμού (πόρτες) και κλείνει στις (1,5) μιάμιση ώρα μετά την εκκίνηση.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ:
Κάθε αθλητής φέρει τον αριθμό αγώνα (bib) πάνω του, τον οποίο και είναι υποχρεωμένος να έχει σε εμφανές σημείο στην εμπρόσθια όψη της μπλούζας του. Ο αριθμός πρέπει να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα χωρίς να διπλωθεί, αποκρύβοντας έτσι οποιοδήποτε στοιχείο αναγράφεται πάνω στον αριθμό (χορηγοί, λογότυπα κλπ). Ουσιαστική αλλοίωση του αριθμού, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση στους υπεύθυνους καταγραφής των Σταθμών τιμωρείται με αποκλεισμό.
ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:
Η σήμανση της διαδρομής που τοποθετείται από τη Διοργάνωση, για τον αγώνα των 17χλμ. αποτελείται από μόνιμα ΚΟΚΚΙΝΑ ταμπελάκια με χαρακτηριστικό «MOURGANA RUN», τριγωνικά κόκκινα ταμπελάκια με βέλη κατεύθυνσης, σημάδια με κόκκινο σπρέι καθώς και ταινία έργου. Επίσης υπάρχουν πινακίδες χιλιομετρικών ενδείξεων ανά 2.000μ. Για τον αγώνα των 5 χλμ η σήμανση αποτελείται από τριγωνικά μπλέ ταμπελάκια με βέλη κατεύθυνσης και σημάδια με μπλέ σπρέι. Από το 2ο χλμ και μέχρι το 5ο η διαδρομή είναι κοινή με αυτή των 17 χλμ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ:
Επιτρέπεται εξωτερική υλική βοήθεια (τροφή, ρουχισμός, μπατόν) προς τους αθλητές μόνο στους σταθμούς ανεφοδιασμού. Επιτρέπεται η συνοδεία των αθλητών από πρόσωπα που δεν φέρουν αριθμό αγώνα μόνο για λίγα μέτρα με σκοπό την ενθάρρυνση του αθλητή. Εξυπακούεται η εξωτερική βοήθεια προς αθλητές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα τραυματισμού ή άλλης φύσεως ιατρικό πρόβλημα (υπογλυκαιμία, ζάλη κλπ).
ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:
Επιτρέπεται η χρήση μπατόν πεζοπορίας. Επίσης, επιτρέπεται η κατοχή και χρήση χάρτη GPS, κινητού τηλεφώνου ή ασυρμάτου (VHF).
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ:
Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη κάθε είδους αντικειμένων κατά μήκος της διαδρομής, όπως πλαστικά μπουκάλια ή οποιοδήποτε άλλο υλικό συσκευασίας στερεάς ή υγρής μορφής τροφής που καταναλώνουν οι αθλητές στη διάρκεια του αγώνα. Σε κάθε σταθμό τροφοδοσίας υπάρχει ειδικός πλαστικός σάκος απορριμμάτων. Όλοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να ρίχνουν απορρίμματα μέσα στο σάκο. Απόρριψη υλικών συσκευασίας ή άλλων μη οργανικών απορριμμάτων σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής πέρα από τα προκαθορισμένα, επισύρει ποινή αποκλεισμού.
ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ:
Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να κινούνται στο μονοπάτι χωρίς να σχηματίσουν ομάδες που εκτείνονται σε πλάτος, εμποδίζοντας έτσι τους αθλητές που θα ήθελαν να προσπεράσουν. Όταν κάποιος αθλητής ειδοποιείται ότι πρέπει να κάνει στην άκρη για να προσπεραστεί, θα πρέπει να παραμείνει στην ανηφορική (εσωτερική) πλευρά της πλαγιάς.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:
Η διοργάνωση αναλαμβάνει την τροφοδοσία των αθλητών, υποστηρίζοντάς τους σε τρία (3) ενδιάμεσα σημεία της διαδρομής στα 17 χλμ. και σε δύο (2) στα 5χλμ.
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΑΚΙΔΙΑ:
Ως υποχρεωτικός εξοπλισμός για τους αθλητές στον αγώνα των 17 χλμ ορίζεται το κινητό τηλέφωνο και δύο φλασκιά χωρητικότητας 500ml. Συστήνεται να μεταφέρουν μικρό σακίδιο πλάτης ή μέσης, με κάποια βασικά εφόδια γυαλιά, καπέλο, αδιάβροχο αντιανεμικό, ασκό ή παγούρι με φαρδύ στόμιο, στερεά τροφή της επιλογής τους για να καλύψουν τις ανάγκες τους στα ενδιάμεσα των σταθμών. Κάθε αθλητής είναι πλέον υπεύθυνος για την επιλογή του σκεύους (κύπελλο, δοχείο, ασκός, μπουκάλι, παγούρι κλπ) το οποίο πρέπει να φέρει, ώστε να μπορεί να δεχτεί τις δικαιούμενες ποσότητες υγρών. Οι ποσότητες υγρών θα προσφέρονται με πρακτικό δοσομετρητή από το προσωπικό των Σταθμών. Για λόγους ταχύτητας, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν δοχεία με φαρδύ στόμιο, για γρήγορο γέμισμα. Η εγκατάλειψη σακιδίου κατά μήκος της διαδρομής στα σημεία κεντρικών σταθμών γίνεται με ευθύνη του αθλητή.
ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ:
Σε όλη την διαδρομή απαγορεύεται η συντόμευση (κόψιμο) και τιμωρείται με αποκλεισμό. Ο κάθε αγωνιζόμενος έχει την ευθύνη και υποχρεούται να παρακολουθεί προσεκτικά τα προειδοποιητικά σήματα.
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
Όλοι οι Σταθμοί Τροφοδοσίας είναι ταυτόχρονα και Σημεία Ελέγχου. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να έχουν σε εμφανές σημείο τον αριθμό τους, ώστε να τους καταγράφουν οι κριτές. Σε περίπτωση που κάποιος αθλητής φορά αντιανεμικό μπουφάν, θα πρέπει φτάνοντας στο Σταθμό Ελέγχου να φροντίσει να επιδείξει τον αριθμό του. Άρνηση επίδειξης του αριθμού σημαίνει αποκλεισμό. Όποιος αθλητής δεν περάσει έστω κι από έναν σταθμό Ελέγχου θεωρείται άκυρος. Η Διοργάνωση μπορεί να τοποθετήσει και επιπλέον σημεία ελέγχου για την διασφάλιση της διαδρομής.
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ:
Ενστάσεις για οποιοδήποτε λόγο γίνονται μόνο από τον ίδιο τον αθλητή, το αργότερο 30 λεπτά μετά τον τερματισμό του. Η απόφαση της επιτροπής ενστάσεων, που απαρτίζεται από τον Διευθυντή Αγώνα, τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής και τους υπεύθυνους σταθμάρχες στη ζώνη ευθύνης των οποίων καταγράφηκε το συμβάν, εκδίδεται το αργότερο μέχρι την ώρα των απονομών και είναι τελεσίδικη.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
Η Επιτροπή αναλαμβάνει να επιτηρήσει τη διαδρομή του αγώνα με στελέχη σε θέματα ασφάλειας, διάσωσης και παροχής ιατρικής βοήθειας στους αθλητές που θα βρεθούν σε ανάγκη. Σε περιπτώσεις όπου το προσωπικό ασφάλειας και οι κριτές υποδείξουν στους αθλητές ότι πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση για λόγους ασφάλειας, οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν. Άρνηση συμμόρφωσης σημαίνει αποκλεισμό.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ / ΑΝΑΒΟΛΗ:
Αν παραστεί ανάγκη (εξαιρετικά επικίνδυνες καιρικές συνθήκες), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τη διαδρομή, να αναβάλλουν τον αγώνα ή να αλλάξουν για μικρό χρονικό διάστημα την ώρα εκκίνησης, προκειμένου να μη θέσουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Τα επίσημα (οριστικά) αποτελέσματα του αγώνα δημοσιοποιούνται τις επόμενες ημέρες μετά τον αγώνα, προκειμένου να γίνει η διασταύρωση των στοιχείων και ο απαραίτητος έλεγχος.
ΕΠΑΘΛΑ:
Θα δοθούν μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες.

Στον αγώνα των 17 και των 5 χλμ για τους ΑΝΤΡΕΣ θα δοθούν κύπελλα στους τρεις πρώτους αθλητές. Επιπρόσθετα θα βραβευθούν οι τρεις πρώτοι στις ηλικιακές κατηγορίες 18-39, 40-49, 50-59, 60+.

Στον αγώνα των 17 και των 5 χλμ για τις ΓΥΝΑΙΚΕΣ θα δοθούν κύπελλα στις τρεις πρώτες αθλήτριες. Επιπρόσθετα θα βραβευθούν οι τρεις πρώτες στις ηλικιακές κατηγορίες 18-39, 40-49,50+.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Το κόστος συμμετοχής των αγώνων είναι: στα 17χλμ. 20 ευρώ και στα 5χλμ. 5 ευρώ. Ο παιδικός αγώνας για ηλικίες έως 12 είναι δωρεάν. Επιστροφή χρημάτων θα γίνεται μέχρι τη λήξη των εγγραφών πλην των τραπεζικών εξόδων.

Σε περίπτωση ακύρωσης του αγώνα λόγω έκτακτων συνθηκών ισχύει η εγγραφή των αθλητών για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:
Η Διοργάνωση διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα της φωτογράφισης και κινηματογράφησης του αγώνα, που πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες. Κάθε αθλητής του οποίου γίνεται δεκτή η αίτηση συμμετοχής, αποδέχεται αυτόματα το συγκεκριμένο όρο, γνωρίζοντας ότι ενδέχεται να εμφανιστεί το πρόσωπό του σε φωτογραφίες ή βίντεο, χωρίς να του ζητηθεί η άδεια και χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει κάποια αποζημίωση από τυχόν δημοσίευση υλικού του αγώνα.
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:
Η Επιτροπή δεν ευθύνεται για απώλεια ζωής, τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των αγωνιζομένων, οι οποίοι υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, δηλώνουν ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που υπάρχουν στο ορεινό περιβάλλον και βεβαιώνουν ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι καλή και τους επιτρέπει να αγωνιστούν, έχουν δε πρόσφατα εξεταστεί από γιατρό γι’ αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται ωστόσο να ζητηθεί από κανέναν αθλητή να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση. Οι ίδιοι οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν τακτικά σε ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ώστε να ελέγχουν την κατάσταση της υγείας τους. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των αθλητών, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε σημεία της διαδρομής όπου ο κίνδυνος πτώσης με δυσάρεστα ή μοιραία αποτελέσματα είναι αυξημένος. Η Επιτροπή αποποιείται κάθε οικονομικής ευθύνης σε περίπτωση εξωτερικής βοήθειας σε οποιονδήποτε αθλητή.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ:
Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης των κανονισμών διεξαγωγής του αγώνα, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.